Съединението прави силата!

Българската маслодайна роза

Българската маслодайна роза
Маслодайните рози (Gallicanae) са растения от род Роза (Rosa). Те включват вида стамболска роза (Rosa gallica) и няколко свързани с него хибрида. 

Произход и история на розопроизводството

Българската маслодайна роза
Счита се, че отглеждането на рози за получаване на розова вода и по-късно на розово масло е започнало в Индия и Египет. С придвижването на турците и арабите през 9 век то е пренесено в Персия и Тунис. Търговията с розово масло в Европа е започнала през 16 век, а първите данни за розови насаждения по нашите земи са от 17 век — около Одрин, а в пределите на днешна България първите документални сведения са от 1712 г. за землището на с. Войнягово, Карловско. Със сигурност се знае, че в средата на 19 век се е формирала така нар. Розова долина, в района между Казанлък, Карлово и Стрелча.
Преди Освобождението у нас е имало около 10 000 дка насаждения и производството на розово масло е достигнало 1000 кг. Най-големи площи са създадени и отглеждани около Първата световна война — около 90 000 дка, след което площта намалява до 30 000 дка.
Маслодайни рози се отглеждат в районите на Крим, Краснодар, известни площи в Молдова и Грузия, в Турция, Франция, Мароко, Индия, Афганистан и други страни.

Класификация

Маслодайната роза се отнася към сем. Розоцветни (Rosaceae), род Rosa L., подрод Cynorodon, секция Gallicanae. Като маслодайни в света се отглеждат 4 вида — Rosa damascena, Rosa centifolia (столистна роза), Rosa gallica и Rosa alba. От потомството на Rosa damascena е излъчена Казанлъшката роза (R. damascena var. trigintipetala).

Морфологична характеристика

Казанлъшка роза - Rosa damascena Mill— заема почти 100 % от площта на маслодайната роза в България.
 1. Коренова система — достига дълбочина 4–5 м и се състои от адвентивни корени, които излизат най-често от възлите.
 2. Надземна част:
 • Розата е разклонен в основата си храст, достигащ височина 2 и повече метра. Младите разклонения имат тревисто зелен цвят и много шипове. През втората година леторастите се разклоняват и остаряват на 8-10-тата година. За да се поддържа живот на растението 30–40 години, храстите трябва да се подмладяват.
 • Леторасти — биват вегетативни и цветоноснии. Вегетативните имат буен растеж и служат за подновяване на храста. Цветоносните имат слаб растеж и след прецъфтяването продължават да нарастват за втори подраст.
 • Листа — сложни, текоперести, с 5–7 петури, горната им повърхност е тревистозелена, а долната — сивозелена, отделните петури имат дължина около 5 см и ширина около 3 см. Окапването на листата става много късно, с настъпване на зимните студове.
 • Пазвени пъпки — диференцират се като вегетативни и цветоносни.
 • Цветове — разположени са в съцветие метлица, като в зависимост от условията на годината и климата на района имат различен брой. Чашелистчетата са 5, а по броя на венечните листа се делят на пулести (с малък брой) и кичести (с голям брой).
                - По отношение на окраската си цветовете биват: с бледорозова, с типично розова, с розово-червена и с бяла. В типичната популация преобладават розовите храсти с 4–5 цвята в съцветие.
                - Броят на венечните листа варира в широки граници — от 6 до 76, а теглото на цвета — от 1 до 3,8 г. Типичните храсти имат средно 28 венечни листа и тегло 2,3 г.
 • Плодове — лъжливи (шипка), покрити отвън със смолести жлези. В лъжливия плод се формират 1–3 орехчета, покрити с кожух.
Бяла роза (Rosa alba) — в началото е заемала около 40 % от площта на маслодайната роза в ;
 • Листа — по-широки и по-назъбени;
 • Цвят — по-едър, с бели венечни листа, също бива пулест или кичест, дава 1,5–2 пъти по-висок добив на цвят, но съдържа двойно по-малко етерични масла.
Стамболска роза (Rosa gallica) — в началото е заемала около 10 % от насажденията у нас, има прави, почти неразклонени стъбла, покрити с малки шипове; цветовете са едри, червени, но лесно окапват и съдържат нисък процент етерични масла. Устойчива е на болести, което се използва най-вече в селекцията на нови клонове.
Столистна роза (Rosa centifolia) — у нас се отглежда като декоративна по градините и дворовете, а като маслодайна се отглежда във Франция и Мароко. Цветовете ѝ са едри и тежки, но съдържат нисък процент етерични масла с ниско качество.

Казанлъшката роза

Българската маслодайна роза
Казанлъшката роза се отглежда заради цветовете, които съдържат етерични масла и от които се произвежда известното по цял свят българско Розово масло. В някои години цената на българското розово масло се доближава до цената на златото, откъдето идва и наименованието му „течно злато“.
Освен масло, при преработката на розовия цвят се получава и розова вода, която намира употреба в парфюмерийната и хранителната промишленост.
Преработените венчелистчета и плодовете от казанлъшката роза са богати на Витамин С, а също така успешно могат да се ползват за фураж на животните.
Насажденията с рози изпълняват и противоерозионни функции в района, в който се отглеждат.

Българско розово масло

Българската маслодайна роза
Най-общо се характеризира с:
 • В състава му влизат: фенилетилов алкохол до 60 %, гераниол 30–40 %, цитронелол 24–37 %, нонилов алдехид до 0,5 %, нерол 5–10 %, евгенол, линалол, цитрол, фарнезол и др.
 • Има ясножълт цвят със зеленикав оттенък;
 • По консистенция наподобява бадемовото масло;
 • Има силен аромат и остър балсамов вкус;
 • Има отлично съчетание на течната и твърдата съставни части.
Качествени параметри: (по БДС)
 • Специфично тегло при 30 °С — 0,850
 • Показател на пречупване (рефракция) при 25 °С — 1,460
 • Поляризация със 100 мм тръба — от –1,2 до –4,8
 • Точка на замръзване — 16,5–23,5 °С;
 • Киселинно число — 0,92-3,75;
 • Етерно число — 7,2-17,2;
 • Сапунено число — 8-21;
 • Ацетилно число — 197-233;
 • Свободен алкохол като гераниол — 63–75 %;
 • Свързани алкохоли като гераниол — 2–5 %;
 • Общо алкохоли като гераниол — 66–78 %;
 • Стеароптен — 15–23 %.
Сподели

Вашите коментари

В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg