Съединението прави силата!

История

За земите на България има исторически данни отпреди повече от 3000 години. Балканският полуостров е бил средище на множество цивилизации: тракийската, римската, византийската, племена и народи, които са били претопени или изгубили идентичността си в течение на вековете. Българската държава съществува от 13 века.

Създаване на българската държава (680-681г.)

История на България

Създаването на българската държава на Балканския полуостров е едно от най-забележителните политически събития в Европа през VІІ век, след Великото преселение на народите.

Когато прабългарите оногондури, водени от хан Аспарух, заемат областта Онгъла около делтата на Дунав, започват чести опустошителни набези на юг в териториите на Византия, населени вече от славянските племена.

През 680 г. император Константин ІV Погонат (Брадати) (668-685), предприема поход срещу българите по суша и по море. Огромната византийска армия се струпва в Онгъла и по р. Дунав... прочети още

Създаване, признаване и разпространение на българската писменост (855-868г.)

История на България

Възникването на старобългарската азбука и на славянската писменост е свързано с делото на двамата първоучители Кирил и Методий и на техните ученици, а също така с политиката на Византия и България за влияние над балканските и среднодунавските славяни.

Двамата братя имат най-високо византийско образование, познават добре славянския език, тъй като са родени в Солун от майка славянка, (Методий е роден през 815 г., а по-малкият брат Константин през 826 г.). Те са приближени на императорския двор – Методий заема високата длъжност архонт, а Константин Философ участва в две държавни мисии – при сарацините през 855 г. и при хазарите през 860 година... прочети още

Покръстване (864г.)

История на България

Приемането на християнството има съдбовно историческо значение за България, защото е свързано с учредяването на българската църква, разпространението на славянската писменост и еволюцията на държавата от ханство към царство.

През ІХ век България и Великоморавия отстояват своята независимост и културна идентичност в борба с Немското кралство и Византия, с Рим и Константинопол, които им предлагат своята религиозна мисия. България е принудена да воюва или да сключва съюзи ту с Немското кралство, ту с Византия.

Така през 852 г. хан Борис І сключва съюз с Великоморавия и влиза във война с Немското кралство и... прочети още

България под византийска власт (986-1018г.)

История на България

След като през 971 г. Североизточна България е превзета от Византия югозападните български територии остават под властта на Комитопулите – синовете на комит Никола – Мойсей, Давид, Арон и Самуил. Център на държавата става гр. Преспа, а по-късно гр. Охрид.

Междувременно във Византия идва на власт новият император Василий ІІ (976-1025) – най-могъщият представител на Македонската династия. През първите години той е зает с бунтове в Мала Азия. Това е използвано от българите за настъпление и  възвръщане на територии от Византия.

През 976 г... прочети още

България под османско робство (1396-1878г.)

История на България
По време на османското владичество българите са подложени на религиозна, политическа, икономическа и юридическа дискриминация, аристокрацията е елиминирана, българската култура е унищожена, а образованите духовници бягат в други християнски страни.

15 век е белязан от действията на Константин II Асен, Въстанието на Константин и Фружин, походите на Владислав III Варненчик и Янош Хуняди – това са първите опити да се освободи България от властта на османците. През 1454 година е заловен и първият хайдутин – Радич, действал в Софийско...  прочети още
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg