Съединението прави силата!

Държавно устройство

В Конституцията на Република България се определят основните органи на държавно управление, тяхната структура и основните им функции и задачи. Според чл. 8 на Конституцията съществуват 3 форми на държавна власт- законодателна, съдебна и изпълнителна. Всъщност, касае се за 3-те проявни форми на държавната власт.

Изпълнителна власт

Държавно устройство
Министерският съвет е основен орган на изпълнителната власт в Република България. Той е съставен от министър-председател (Бойко Борисов), министри, заместник министър-председатели (Румяна Бъчварова, Меглена Кунева, Томислав Дончев, Ивайло Калфин) и членове - ресорни министри.

Понякога, за да се запази политическото представителство на различни политически партии, групи или лобита в министерския съвет или по други причини, в него се... прочети още

Законодателна власт

Държавно устройство
Народното събрание на Република България е държавният орган, който упражнява законодателната власт в Република България. Според Търновската конституция (1991г.) в България има Обикновено народно събрание и Велико народно събрание, а след нея думата „обикновено“ отпада от наименованието на органа. До сградата на Народното събрание в София се намира и площад със същото име. Гражданите могат да гласуват за партии, коалиции и независими кандидати. Всеки от тях получава определен брой гласове в абсолютен размер, като преди това са приспаднати недействителните гласове... прочети още

Съдебна власт

Държавно устройство
Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите и страната. Висшият съдебен съвет на България се състои от 25 членове, които се избират за срок от 5 години. За да се осъществи ефективно управление на страната, държавата извършва административно-териториално деление, като се определят границите на така наречените административно-териториални единици. В исторически план това деление е претърпявало редица изменения. Правосъдието в България се осъществява от:

Конституция на Република България

Глава първа.

ОСНОВНИ НАЧАЛА

Чл. 1. (1) България е република с парламентарно управление.

(2) Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция.

(3) Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.

Чл. 2. (1) Република България е единна държава с местно самоуправление. В нея не се допускат автономни териториални образувания.

(2) Териториалната цялост на Република България е неприкосновена.

Чл. 3. Официалният език в републиката е българският... прочети още

Икономика

Държавно устройство
Икономиката на България е силно отворена пазарна икономика, на 70 място в света в 2011 г. според външни оценки. Тя е сравнително индустриализирана, със средно развит частен сектор и запазени малък брой стратегически държавни предприятия. По равнище на икономическо развитие България днес е попаднала в групата на развиващите се страни след Сирия и преди Тунис.
България е член на Европейския съюз, изпълнил всички условия кандидат-член на Шенген. Страната е на 40-то място от 152 страни в световната класация... прочети още
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg